Evropský spolek pro OZP

 

www.handyhelp.eu


Evropský spolek pro OZP (osoby se zdravotním postižením) byl založen na základě dlouhodobých aktivit zakládajících členů spolku v oblasti integrace osob se zdravotním postižením dne 25. listopadu 2014. Spolek je veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940.

Více informací o našem spolku naleznete v rubrikách O nás a Klíčové aktivity

„Ať se zdá být život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžeme dělat a uspět v tom.“
Stephen Hawking

Vidžňána

Šrí Nisaargadatta Maharadž

Zmizení pocitu bytí

Dybbuk 2019, 456 s.

Seberealizovaný mistr Šrí Nisaargadatta Maharadž (1897-1981) žijící v chudinské bombajské čtvrti, uděloval pravidelně promluvy svým posluchačům. Jeho věrný žák Šrí Dinkar Kshirsagar se jich zúčastňoval v letech 1977 až 1980 a zapisoval je. Pak je světci předložil ke schválení a ten je doporučil zpřístupnit všem, kdo o ně projeví zájem.

Ve svých promluvách Šrí Nisaargadatta Maharadž vybízí ke změně v pochopení sebe sama, k nalezení své skutečné podstaty – „Světlo je vaším vědomím, díky kterému víte, že ´jste´.“ Ego nás však spoutává pocitem, že jsme tělo, s nímž se ztotožňujeme. „Je první mysl nebo já? A pokud neexistuji, co může existovat? Jak se tento stav nazývá?“ Jsme zcela pod vlivem své mysli a konceptů osobních i společnosti, jimž věříme. Není tu přitom nic kromě iluze, která představuje vše, co je zjevné, co musí odejít a je pouze dočasným stavem. „Vaše skutečné bohatství se pomalu projeví zevnitř. Musíte poznat skutečnou velikost svého vědomí.“

V promluvách se světec věnuje především způsobu, jak se osvobodit od věčného koloběhu zrození - když si především uvědomíme, že nejsme tělo, ale prapůvodním vědomím. „Ta největší věc na celém světě se nachází v lidském srdci. Když o ní nevíte, ztotožňujete se s tělem a trpíte.“ „To, co říká „já jsem“, tu musí být před tím, než toto vysloví. Jak byste jinak věděli, že existujete?“ Meditace přitom napomáhá poznat naši pravou hodnotu, neboť spočívá v rozpuštění zkušenosti „já jsem“. 

Mistr Šrí Nisaargadatta Maharadž osvětluje pojmy ega, iluze, mysli, zrození, smrti, vědomí, intelektu, dvojnosti, meditace, poznání, konceptů, utrpení, prány a jedinečným způsobem odhaluje Pravdu. Hledajícího bezpečně vede k poznání, že osvobození znamená zbavit se všech představ a vysvětluje, jak toho dosáhnout. 

„Věnujte těmto promluvám, které máte to štěstí si vyslechnout, náležitou úctu. To vnese do vašeho současného života štěstí. Dostane se vám pomoci a služby, kterou si zaslouží jedině Paramátman. Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Českému čtenáři se dostává v překladu Gabriely a Aleše Adámkových vzácný souhrn promluv z posledních let života Šrí Nisaargadatta Maharadže, poskytující hledajícímu poznání Pravdy. Kvintesenci Mistrova učení pod názvem Nic je vše vydalo nakladatelství Dybbuk v roce 2016.

Dana Vondrášková

 

Projekt
Podané ruce 2024
Logo Ministerstva kultury ČR
Projekt Podané ruce 2024 se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Nabízíme aktivizační muzikoterapeutické lekce se zaměřením na OZP a seniory pod vedením zkušených lektorů. Lekce jsou vedeny skupinově, ve smyslu hudebně pěveckých a pohybově tanečních aktivit se zřetelem na individuální uplatnění každého klienta.

V případě zájmu o tuto aktivitu nás kontaktujte na tel. č. 723 242 696.

Projekty financované
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Logo Moravskoslezského kraje
Our website is protected by DMC Firewall!